relatie boven religie

Relatie boven religie – overdenking

Vandaag wil ik jullie meenemen in een onderwerp wat mij na aan het hart ligt: relatie boven religie. Ik wil niet al teveel woorden kwijt aan de inleiding. Dus lees maar lekker mee!

2 Timotheüs 3:5

Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke lieden.

Kunnen we eens een moment stilstaan bij ons eigen leven. Een stapje dieper gaan dan normaal. Ik wil geen overdenking schrijven die gelezen wordt en vervolgens opzij wordt gelegd met: ‘Ik heb mijn christelijke taak van vandaag weer gedaan’. Laten we kijken naar onze relatie met Jezus, en, waar je daarin ook bent, wat de volgende stap is.

Ik heb het overgrote deel van mijn leven geleefd in religie. Ik geloofde in Jezus, ging elke zondag naar de kerk, las af en toe mijn bijbel, bad wanneer dat verwacht werd. En toch, als ik heel eerlijk ben, was dit alles niet meer dan de vroomheid die beschreven wordt in 2 Timotheüs 3:5 (zie bovenaan). Ik riep Jezus alleen aan als ik iets van Hem nodig had, ik had het genot meer lief dan Hem. Ik werd gezien als ‘ontzettend christelijk’ door alle mensen om mij heen, zelfs door andere christenen. En toch miskende ik de kracht van het evangelie. Ik had nooit Jezus ontmoet. Alleen religie.

Het goede nieuws van Jezus Christus bestaat niet uit brave handelingen. Het bestaat niet uit uiterlijkheden. Jezus is gestorven aan het kruis, en opgestaan uit de dood zodat jij en ik het leven zouden krijgen in al zijn volheid (Joh. 10:10). Weet je wat die volheid inhoud? Dat betekent een overvloed, meer dan noodzakelijk. De overvloed die Jezus voor ons heeft bewerkstelligt gaat zoveel dieper dan materialisme. Toen Jezus stierf aan het kruis, en het voorhangsel in tweeën scheurde van boven tot onder (Matt. 27:51), werd de weg vrijgemaakt van ons naar God de Vader. We hoeven niet meer op afstand van Jezus te leven, Hij werd mens, één van ons.

En daar bleef het niet bij. Het bleef niet bij een religieuze opdracht van: ‘nodig Jezus maar uit in je hart’ of ‘geloof maar dat Jezus bestaat’. Jezus’ opdracht was: bekeer je! Draai je om van de verkeerde weg, en kom bij Jezus. Wanneer je ervoor kiest om in Jezus te geloven kun je niet vrolijk doorgaan met je leven zoals daarvoor. En nee, niet alles hoeft in één dag perfect, we zijn nog steeds mens, we maken fouten. Maar zodra we ons daarbij neerleggen met de woorden: ‘zo ben ik nou eenmaal’, dan verlies je het meest krachtige en gave van het hele evangelie!

Laten we vernieuwd worden door de Heilige Geest, zodat we niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. Wij moeten anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kun je ontdekken wat God wil, en wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt! (Rom. 12:2) De kracht van het evangelie mag niet verloren gaan in religie. Braaf doen wat er van je verwacht wordt in de kerk, is niet het goede nieuws. Het evangelie zorgt voor een compleet nieuw leven, in een steeds dieper wordende intimiteit met Jezus.

Dit is allemaal de feitelijke waarheid van het evangelie. Maar maak je geen zorgen, Jezus heeft je niet alleen achtergelaten om dit allemaal maar uit te zoeken en te begrijpen. Je hoeft niet alleen te vechten hiervoor, juist niet! De transformatie die in je leven begint zodra je Jezus gaat volgen, heeft niks te maken met je eigen kracht. Paulus zegt daarvoor: Dat wij het evangelie hebben, is als een kostbare schat. Maar die schat zit in een breekbare kruik (ons lichaam). De kracht die in ons is, en die groter is dan elke andere kracht, is niet onze eigen kracht. Het is Gods kracht in ons. (2 Kor. 5:7)

Deze Kracht heeft een naam: de Heilige Geest. Uit onszelf kunnen we niks, en zéker niet dichterbij Jezus komen. Dat is allemaal Gods genade, Gods cadeau voor ons. Maar als je in Jezus gelooft, mag je ook de Heilige Geest uitnodigen om in je leven aan het werk te gaan. En Hij zal met jou op pad gaan. En dit is zo essentieel! De bijbeltekst waarmee ik begon, 2 Timotheüs 3:5 zegt dat mensen vroom zullen zijn, maar de kracht zullen miskennen. Miskennen betekent ook wel onderwaarderen. Laten we de kracht van de Heilige Geest niet onderwaarderen.

In het leven met Jezus is het de bedoeling om steeds meer op Jezus te gaan lijken, steeds dichterbij Hem te gaan leven, samen met Hem! We moeten niet afgeleid raken door de eisen van onszelf en religie. We kunnen onszelf zo makkelijk opleggen dat we ‘eerst nog even dit moeten fixen’ en dan kunnen we écht met Jezus wandelen. Maar dat is niet waar. Jezus wil vanaf het begin de hele weg met ons afleggen. Hij kent je precies zoals je nu bent, en het proces richting die intimiteit zal Hij met jou bewandelen.

Hij heeft jou Zijn Heilige Geest gegeven die, als jij wilt, Zijn werk in jou gaat doen. En weet je wat daar zo mooi aan is? De Heilige Geest kent jou door en door. Hij weet de zwartste plekken in je hart, die plekken die je niemand durft te laten zien omdat ze eigenlijk veel te pijnlijk zijn. En toch, hoe diep en hoe ellendig dat ook allemaal lijkt, er is niks teveel voor Hem. En, je hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent. Iets wat religie vaak wel van je wil zien. Je hoeft op zondag niet te doen alsof alles zo vlekkeloos is in je leven. In je wandeling met Jezus wil Hij stukje bij beetje dichterbij komen, als jij Hem toelaat.

In het proces van die relatie met Jezus, gaat de Heilige Geest je helpen om steeds meer de zonde los te laten. Je leert breken met verslavingen. De pijn die je is aangedaan, leer je vergeven, soms stapje voor stapje. Ook leer je Gods stem steeds beter te verstaan. En te midden van al die dingen in je persoonlijk leven, mag je met anderen delen wie God voor jou is. Waarbij je in het ene levensseizoen misschien van heel wat anders getuigt dan in het andere, maar het is zo waardevol voor je medegelovigen! En in die groei, hoe beter je Jezus leert kennen, hoe meer je leert uitstappen in allerlei geloofszaken zoals bidden voor genezing, demonen uitdrijven, profeteren maar ook tongentaal.

En toch, in al die dingen die door je leven met Jezus heen gebeuren, mag je focuspunt op Hem liggen. Het gaat niet om de genezing, het gaat niet om de tongentaal. Het gaat om Jezus. Om jou vriendschap met Hem, en dat is een leerschool voor het leven.

Laat je angst maar los om niet goed genoeg te zijn voor God. Laat je angst maar los om te falen in de ogen van mensen. Je faalt niet. Wanneer jij in alles je oog op Jezus gericht houdt, kun je zeven keer vallen, maar zul je acht keer weer opstaan (Spr. 24:16). Het is okay om fouten te maken. Niemands geloofsleven is perfect, zelfs niet die van grote kerkleiders. Geloven in Jezus, is een relatie met Hem opbouwen. En, zolang we op aarde leven, zijn er nog zonden, maken we fouten. Onze relaties met mensen zijn niet perfect, laat staan onze relatie met Jezus die Perfect is in elk opzicht!

Lieve zus, jouw hemelse Vader heeft je zo intens lief. Hij wilt dat je bij Hem op schoot komt zitten, en heel dicht bij Hem bent, je hart bij Hem uitstort en wáre vrijheid ervaart. Laat alle verwachtingen maar los, ervaar Jezus opnieuw en weet dat Hij jou wil. Helemaal. Alles. Niet als het perfect is, maar nu. Hij heeft alles gegeven om met jou samen te kunnen zijn. Laat je niet tegenhouden door religie, door de eisen van de kerk. Je mag komen zoals je bent. Leg de last van religie maar af, want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht (Matt. 11:28-30).

Liefs,

Naomi

Eén reactie

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.