Gods medewerker zijn – Bijbelse overdenking

Een hele goedemorgen! Een nieuwe rubriek waarmee ik wil beginnen. Ik wil vanaf nu graag elke week een Bijbelse overdenking met jullie delen. Het liefst lees ik elke dag in de Bijbel, en ik zie zo vaak God daar doorheen spreken, en dat wil ik met jullie delen. Ik ga deze inleiding niet te lang maken, laten we doorgaan naar de overdenking! 

Eerst begin ik met de gedeeltes uit de Bijbel zodat je die zelf ook rustig erbij kunt pakken, ik gebruik, tenzij anders vermeldt, de NBV21!

Bijbelteksten:

1 Korinthe 3:9

Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. 

Jesaja 7:10-14

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister huis van David. Is het u niet geneog mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

Overdenking:

Hoevaak besef je dat jij een medewerker van God bent? Ik besloot om eens op te zoeken wat het woord medewerker nou eigenlijk betekent, en daarbij stuitte ik op iets heel bijzonders. We hebben in Nederland twee woorden hiervoor, werknemer en medewerker. En dit is het verschil:

Werknemer: is een persoon die in een arbeidsovereenkomst, afspraken met een economische eenheid (bedrijf) maakt om arbeid te verrichten in ruil voor een financiële beloning (loon).

Medewerker: is iemand die samen met anderen in een bedrijf of organisatie werkt om een gezamenlijk doel te bereiken. 

(https://lofhrm.nl/po-tips/wat-is-het-verschil-tussen-een-medewerker-en-een-werknemer/)

Ik wil het niet al te technisch maken. Een werknemer kan ook een medewerker zijn, maar een medewerker hoeft geen werknemer te zijn. Je kunt vrijwillig werken, zonder contract en wel samen op weg zijn naar een doel!

God noemt ons Zijn medewerkers, waarbij God dit niet voor niks zo noemt. Er zit geen contract aanvast, geen afspraken. Misschien denk je nu: maar God geeft ons toch wel regels? En dat doet Hij zeker, maar er is sprake van een contract. Als je die ‘regels’ breekt, is het niet zo dat God niet meer wil dat jij met Hem werkt! Er is geen spanning en druk van hogerop, het is een samenwerking!

Als God ons Zijn medewerkers noemt, zegt Hij dus eigenlijk: Ik wil samen met jou, in Mijn Koninkrijk werken om die tot volle werkelijkheid te maken in jouw leven en in de levens van de mensen om je heen.

God wil samenwerken met jou, precies zoals je nu bent. Ja, met al je gebreken, fouten, pijnlijke dingen uit je verleden, en alles wat je nog helemaal niet kunt. Hij heeft jou uitgekozen. ‘Eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht’ (Ef. 5:8). Het is goed om te groeien in hoe God je ziet. Hij ziet je als Zijn kind, Hij houdt van jou, Hij zingt een lied over jou! Als je de keuze gemaakt hebt voor Jezus, dan mag je weten dat je Hem toebehoort. Je hoort bij Hem. Je staat aan Zijn kant, en, belangrijker nog, Hij aan die van jou. Ga de weg als kinderen van het licht!

Voordat ik dieper in ga op hoe je die weg volgt, wil ik eerst even iets scherp neerzetten. Niet uit aanval, maar omdat de duivel, de vader van de leugen (Joh. 8:44), zo graag wil dat jij en ik blijven geloven in leugens. Maar Jezus is de Waarheid, en wat Hij zegt over ons, is zoveel belangrijker dan wat de duivel ons wil laten geloven.

Wanneer jij nu denkt: ‘het klinkt allemaal wel zo mooi, Gods medewerker zijn, maar ik ben dat gewoon niet waard’, dan ga ik je bij deze vertellen: dat is een leugen. Ik heb hierboven, bij de Bijbelteksten, ook Jesaja 7:10-14 neergezet. In dit stukje is de profeet Jesaja bij koning Achaz op bezoek want hij heeft een bericht van God. Jesaja heeft daarnet hoopvolle dingen geprofeteerd over Achaz en zijn koningschap, en dan zegt Jesaja als het ware tegen Achaz: God wil met je samenwerken. God wil dat jij Zijn medewerker bent. God zegt: bedenk een teken, hoe groot het ook is, vertel het Mij!

En, weet je wat koning Achaz’s reactie is? ‘Nee’. Hij is bang dat hij het verkeerd doet, en God op de proef zal stellen, hij is bang dat hij dat helemaal niet waard is. God vroeg hem om samen te werken, en hij zei nee, vanwege alle leugens in zijn hoofd. Omdat hij de angst liet winnen. Jesaja spreekt hem daarop aan, en zegt: ‘je stelt het geduld van mensen op de proef, en nu óók nog het geduld van de HEER?’.

God vroeg aan een mens welk teken hij wilde hebben van God. Achaz wist niet alles, maar wij kunnen terugkijken en zien dat het teken wat God daar in vers 14 Zelf vaststelt, het teken van de geboorte van Jezus Christus is. De Almachtige God vroeg aan koning Achaz: welk teken moet er zijn voor de komst van de Messias, maar hij besloot het zelf beter te weten.

Zoals ik zei, scherp! Ik spreek ook tegen mezelf, hoe vaak denk ik het beter te weten dan God. Hem in twijfel trekken. Terwijl God zegt: Ik wil het zo graag samen met jou doen. Stop met jezelf wegcijferen. Stop met jezelf minder waard te maken dan je bent, je bent voor Mij net zo belangrijk als Mijn Zoon Jezus. Ik hou net zoveel van jou, Ik ervaar zoveel vreugde als Ik aan jou denk!

Sta op uit je schaamte, schuld en veroordeling. Je hebt een positie te bekleden, je Werkgever roept je, Hij heeft een taak voor je. Je bent bestemd om te regeren, om Zijn koninkrijk met kracht bekend te maken. En elke keer als jij, medewerkster van de Heer Jezus, terugvalt in de gedachten van onwaardigheid, spreek ze dan tegen met 1 Korinthe 3:9, Ik ben een medewerker van God, ik ben een bouwwerk van Hem. Want Zijn woord is waarheid, en elke leugen zal daartegen moeten wijken.

Lieve vrouwen, sta op! Blijf niet zitten, blijf niet wachten. Het is tijd om in actie te komen, en mee te werken aan Gods koninkrijk. God wil met jou samenwerken, Hij staat op jou te wachten!

Voel je vrij om mij naar aanleiding hiervan een berichtje te doen in de reacties. Wil je liever privé wat delen, ga dan naar ‘contact’ en vul het formulier in!

Warme groet,

Naomi

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.